YMCA SKAUT pořádá i v letošním roce akreditované školení hlavních vedoucích táborů, které se uskuteční v termínu 26. až 28. dubna 2019.

Cílem školení je poskytnout hlavním vedoucím táborů pro děti a mládež všechny důležité informace o organizaci a přípravě táborů, mj. o platné legislativě, psychologii dětí nebo jak zvládat pedagogické problémy na táboře.

Úspěšný absolvent školení získá osvědčení „hlavní vedoucí dětských táborů“, odpovídající požadavkům MŠMT, a opravňuje ho k vykonávání funkce hlavního vedoucího tábora pro děti a mládež, s výjimkou zvláštních činností (např. horolezecké, lyžařské, vodácké apod.).

Zahájení pátek 26. 4. 2019 v 19.00 hod. (příjezd možný již od 18.00 hod.).

V případě potřeby zajistíme odvoz od vlaku z Ivančic (příjezd 18:11) a Rapotic (příjezd 18:33). Zájem o odvoz můžete vyjádřit v přihlášce (viz níže).

Ukončení neděle 28. 4. 2019 do 17.00 hod.
Ubytování školící středisko se nachází v údolí řeky Oslavy pod obcí Čučice, vzdálené cca 30 km od Brna SZZ směrem. Ubytování společné ve 3 pokojích, spí se na postelích nebo matracích ve vlastním spacím pytli (vezměte si prostěradlo pod spacák!). K dispozici oddělené WC, sprchový kout. Na chatě se přezouvá - přezůvky nutné!
Stravování zajištěno společné od sobotní snídaně do nedělního oběda. V průběhu školení bude k dispozici drobné občerstvení, káva, čaj.
Cena účastnický poplatek činí 1 600 Kč, pro členy YMCA 1 250 Kč (zahrnuje ubytování, stravu, občerstvení, metodické materiály). Poplatek je nutno uhradit do 23. dubna 2019 na účet sdružení (č. ú. 170872418/0300, jako VS uveďte "402 + datum narození ve formátu RRMMDD", do poznámky pro příjemce napište své jméno a příjmení).

Obsah kurzu (dle metodiky MŠMT)

Práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora

Základní právní předpisy

Základní nástin pedagogicko-psychologických znalostí při práci s dětmi a mládeží

Programová příprava tábora

Organizační příprava tábora

Hospodaření tábora

Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží

První pomoc na táboře

Závěrečný test

Přihláška

AKTUÁLNĚ 4. 4. 2019: Kurz je již naplněn! Všichni další přihlášení budou zaevidováni jako náhradníci.

Máte-li zájem se školení zúčastnit, vyplňte a odešlete níže uvedenou přihlášku. Přihlášky přijímá Vendula Holubová (info@ymcaskaut.cz, telefon 777 674 057) do 21. dubna 2019 do 24.00 hod.

Počet účastníků je omezen! Při vyšším počtu zájemců dostanou přednost dříve přihlášení.

Závazně se přihlašuji na školení hlavních vedoucích táborů, které pořádá YMCA SKAUT ve školícím středisku v Čučicích.