2.2.2019

Zveřejněny informace o chystaném školení hlavních vedoucích táborů, které proběhne 26. - 28. dubna 2019 na základně v Čučicích.

YMCA SKAUT je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Je kolektivním členem YMCA v České republice a spolu s ní se hlásí ke světovému společenství YMCA. Je dobrovolné, necírkevní a neziskové. Svým programem se zaměřuje převážně na křesťanský skauting a pořádání letních táborů.

YMCA SKAUT vzniklo 8. května 2001 (Valnou schůzí YMCA-SKAUT na základě tranformace organizace YMCA v České republice do kolektivních členů YMCA s vlastní právní subjektivitou) pod původním názvem YMCA T. S.; v roce 2018 došlo k přejmenování na YMCA SKAUT..

Sdružení je rozděleno na dvě samostatné sekce:

Skautská sekce

Sdružuje YMCA SKAUTské oddíly. V posledních letech byl rozšířen program Otevřené klubovny, určený celoroční činnosti pro neorganizovanou mládež.

Táborová sekce

Věnuje se pořádání letních táborů pro děti a mládež.