Milí rádcové!

Vítejte na stránce, která je určena právě vám a která by vám měla usnadnit vaši práci s družinami. Najdete zde připravené družinovky, návody na rukodělky, různé hry a nápady na činnost v družinách.

Doufáme, že vám tyto informace alespoň trošku pomůžou ve vašem tak důležitém úkolu. Nikdy nezapomínejte na to, že vy jste pokladem oddílu, protože bez družin by nebyl žádný oddíl a pokud nefungují družiny, nefunguje ani oddíl jako celek.

Družinovky

Pro vaši inspiraci zde najdete vždy pár připravených družinovek pro skauty, skautky i světlušky. Program si můžete libovolně upravovat a obměňovat, jak budete potřebovat.

Skautská praxe

Rukodělky

Hry

Na jelena

Srazte doprostřed klubovny 2 nebo 3 stoly na délku. Pak zavažte jednomu hráči oči – to bude lovec. Ostatní jsou jeleni. Lovec se na začátku postaví na jeden konec a jeleni na druhý. Na signál začne honička. Lovec se snaží co nejrychleji dotknout rukou některého jelena a předat mu tak svou úlohu. Během honičky se musí stále všichni jednou rukou držet stolu. Tzn., že jeleni můžou stůl třeba i podlézat nebo přelézat, ale musí se stále držet stolu.

Sběratelé motýlů

Připravte si 10 sad různobarevných lístků 4 x 4 cm. V každé sadě je asi o 3 lístky víc, než je hráčů. Hráči je pak sbírají v území asi 100 x 100 m (pokud možno nepřehledném). Lístky musí být uloženy tak, aby je z bezprostřední blízkosti bylo vidět. Kdo má první kompletní sbírku všech „motýlů“, vítězí. Pokud v limitu 30 minut není nikdo úspěšný, počítá se bodová hodnota lístků (hodnota dle barvy).

Stíhačky

Na louce vyznač čtverec 30 x 30 cm. Doprostřed si stoupne vyvolávač, hráči mají přidělená čísla. Hráči se rozdělí okolo vyvolávače. Ten, jehož číslo je vyvoláno, musí doběhnout k vyvolávači, dotknout se ho a potom pronásleduje ostatní, kteří po vyvolání čísla utíkají od vyvolávače pryč. Kdo je chycen, dostane trestný bod. Trestný bod dostane i ten, kdo při svém vyvolání nikoho nechytí. Vyhraje ten, kdo má za 10 - 15 min. nejméně trestných bodů.

Něco navíc

Družinové rekordy si můžete udělat jaké chcete, od sportovních aktivit, přes hlavolamy až po sbírání papíru (tím myslím sběr) či plnění dobrých skutků. V následující tabulce máte pár nápadů…

Copyright © 2007 - 2009. YMCA T.S.